top of page
Roddrick.png

Rodd'rick ende Alphonsus (1611)

Bredero schreef Rodd’rick ende Alphonsus in 1611 en het werd meteen een groot succes. De inspiratie voor dit 'treurspel' vond hij in een Spaans ridderverhaal. Twee jonge edellieden zijn samen opgegroeid en hebben een sterke vriendschapsband. Dan blijken de jongens echter op hetzelfde meisje verliefd te zijn. Dit is een mooi gegeven voor twee bekende Bredero-thema’s: de bedrieglijke werking van de hartstochten en de veranderlijkheid van het leven.

Op zondagmiddag 24 maart organiseerde Theatergroep De Kale een leesvoorstelling van dit bijzondere treurspel. De uitvoering vond plaats in
De Balie, Amsterdam. De leesvoorstelling werd voorafgegaan door 
een inleiding van Jeroen Jansen, docent historische letterkunde aan de UvA.

Acteurs: Victor van Swaay, Sjoera Retèl, Celia van den Boogert, Vastert van Aardenne, Marieke de Kruijf, Remco Melles, Har Smeets, Bob Schwarze en Adriaan Spaargaren Laureano.

bottom of page