Plannen

 In het najaar van 2020 zal De Kale Het Einde van Johan van Oldenbarneveldt hernemen en zal 

Beroyde Student van Jilles Noozeman in de theaters spelen.

Plannen verder in de toekomst betreffen Spaanse Brabander, Rodd'rick ende Alphonsus, De Min in het Lazarushuis.

 

2013 Theatergroep De Kale - Thomas Termeulen

  • facebook

Fotografie: Onno Roozen