top of page

Over De Kale

Stichting De Kale wil de toneelteksten uit de 17de eeuw weer onder de aandacht brengen. Wij doen dit door het uitbrengen van voorstellingen die door een heldere, eigenzinnige speelstijl en een fantasievolle enscenering de oorspronkelijke tekst weer laten leven. Ook houden we leesvoorstellingen, waarbij het publiek kennis kan nemen van onbekende teksten en de kwaliteit van de stukken wordt onderzocht. Deze leesvoorstellingen worden voorafgegaan door een inleiding van een deskundige.

 

De 17de eeuw is misschien wel de meest boeiende periode in de geschiedenis van Nederland. Deze periode staat tegenwoordig terecht enorm in de belangstelling, gezien het aantal artikelen en boeken dat erover verschijnt. In ieder geval wordt de Gouden Eeuw algemeen gezien als de tijd waarin de Nederlandse culturele identiteit is ontstaan. Velen kijken nog steeds gefascineerd naar de meesterwerken van schilders als Rembrandt en Vermeer. De bouwkunst van de Gouden Eeuw bepaalt voor een groot deel de charme van Amsterdam, waarvoor jaarlijks vele bezoekers naar de hoofdstad komen.

 

Maar voor de literatuur van de 17de eeuw is de laatste decennia weinig belangstelling. Onterecht vinden wij, want er zijn in die tijd mooie en belangwekkende werken geschreven. Vondel krijgt af en toe nog de aandacht die hij verdient, maar de komische toneelteksten verdienen die aandacht ook, zeker die van Bredero. De rijkdom van zijn taal mag niet vergeten worden! Theatergroep De Kale wil zich daar voor inzetten.

 

Bestuur

De heer mr. Ritsaert Mulderije, voorzitter
Mevrouw Andromeda van Aardenne-Roodhorst, secretaris
De heer Mark van Bergen, penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting De Kale ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurstaken.
Het beloningsbeleid van Stichting De Kale is erop gericht theatermakers op projectbasis te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de status van een algemeen nut beogende instelling.

 

bottom of page